Φάκελος “Άδειες εκπαιδευτικών” του Γ. Δημητρακόπουλου. Ένας πλήρης οδηγός για μόνιμους και αναπληρωτές (νέα έκδοση)

Συνάδελφε
Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασμα από τη νέα - επικαιροποιημένη - έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.» (Δ΄ έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες. Ένας χρήσιμος οδηγός – αφιέρωμα στο συνάδελφο (μόνιμο και αναπληρωτή) της Π.Ε.

adeies-2010.pdf

Comments are closed.