Απόφαση ΠΑΣΟΚ για την εκχώρηση του ΟΤΕ.

Το ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται στην εκχώρηση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom επειδή:
apofasi2.doc

Comments are closed.