Φάκελος “Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις”. Αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε… Ενημερωτικό σημείωμα του Γ. Δημητρακόπουλου

Συνάδελφε
Σε λίγες ημέρες αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις, θέτοντας σε κίνηση όλο το πλέγμα των υπηρεσιακών μεταβολών που ολοκληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον οδηγό αυτό (22 σελίδων) επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε τις βασικές διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις, τις τοποθετήσεις και τις αποσπάσεις, ύστερα από τις αλλαγές που επήλθαν, κυρίως, με το Ν. 3848/10.
Γιώργος Δημητρακόπουλος
Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ

metatheseis-_-topothetiseis-_apospaseis-17_10_10.pdf

Comments are closed.