Αλλαγές που επέρχονται με το “σχολικό Καλλικράτη” στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Ενημέρωση από το Γ. Δημητρακόπουλο, αναπληρωματικό Αιρετό ΚΥΣΠΕ

Στο τετρασέλιδο που ακολουθεί δίνονται απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Η κατάργηση οργανικών θέσεων μπορεί να επιφέρει απόλυση εκπαιδευτικού;
2. Πώς ορίζεται η οργανικότητα στα Νηπιαγωγεία;
3. Πώς ορίζεται η οργανικότητα στα Δημοτικά σχολεία;
4. Πώς προκύπτει υπεραριθμία σε σχολική μονάδα;
5. Πώς διαπιστώνεται η υπεραριθμία στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων;
6. Ποια η διαδικασία ρύθμισης των υπεραριθμιών;
7. Πώς τοποθετούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί;
8. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που δεν τοποθετούνται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία;
9. Εκπαιδευτικοί των Ειδικών κατηγοριών μπορούν να κριθούν ως υπεράριθμοι;
10.Τι ισχύει για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς;

enimerosi-23_1_2011.pdf

Comments are closed.