Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2008, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά 64 εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν ? λειτουργικά - υπεράριθμοι, καθώς και 37 εκπαιδευτικούς που είχαν παραμείνει στη Διάθεση. Την Πέμπτη 10/7/08 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην τοποθέτηση όσων έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ή επιθυμούν απόσπαση εντός. Όλα τα ονόματα θα ανακοινωθούν στις 10/7/08.

Πέμπτη 3/7/08

Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, Γ. Δημητρακόπουλος

Comments are closed.