Εγκύκλιοι διορισμών στην Π.Ε. - Προθεσμία μέχρι 31/7/08

1)Εγκύκλιος για το διορισμό αναπληρωτών - 40%
egkyklios2.doc
2)Εγκύκλιος για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ - 60%
egkyklios21.doc

Comments are closed.