Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2017

Αντιγραφή και Επικόλληση

Ανοίξτε και συμπλησρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες το παρακάτω αρχείο Word_Τα-μέρη-του-λόγου

Δημοσιεύθηκε στη Ασκήσεις | Σχολιάστε

Αποκοπή και Επικόλληση

Ανοίξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συμπληρώσετε το αρχείο Αποκοπή και επικόλληση

Δημοσιεύθηκε στη Ασκήσεις | Σχολιάστε