ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Παλαιός κώδικας  Π.Δ 611/1977)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Είναι γραμμένα σε MS- Word, για επεξεργασία

Έκθεση αυτοψίας

Έκθεση ένορκης εξέτασης

Ορισμός Πραγματογνώμονα

Έκθεση εξέτασης κατηγορούμενου

Ορκοδοσία Πραγματογνώμονα

Έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο

Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Έκθεση συμπλ/τικής εξέτασης

Ορισμός γραμματέα

΄Εκθεση άτυπης ανακρίσεως

Κλήση μάρτυρα

 

Κλήση ανήλικου μάρτυρα

Διαβίβαση κλήσεων

Κλήση κατηγορούμενου

Παραπεμπτήριο έγγραφο

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Εργασία Μακρή Αργυρούς στο Πειθαρχικό Δίκαιο

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ