Νεότερη Ιστορία

* Πατρώνης Βασίλης, Ελληνική οικονομική ιστορία (2015, Αποθετήριο Κάλλιπος)  
Μπάλτα Αθανασία, Μπόγρη Ελπίδα, κ.α., Θέματα ελληνικής ιστορίας (19ος-20ος αι.) (Αποθετήριο Κάλλιπος)  
     
     
     
     
     
     

 

Ιστορία της Ιταλίας

*  Παγκράτης Γεράσιμος, Ιστορία της Ιταλίας: Από τη συνθήκη του Λόντι στην ενοποίηση (1454-1870) (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Αντιμεταρρύθμιση ή μια καθολική μεταρρύθμιση; (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η δεκαετία της προετοιμασίας (1849-1859) και η επίτευξη της ιταλικής ενοποίησης (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η ισπανική κυριαρχία στην ιταλική χερσόνησο (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η ιδέα της Ιταλίας και οι ταυτότητες των Ιταλών: Γεωγραφικοί όροι, πολιτισμικές συγκλίσεις και "εθνικό συναίσθημα" (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η Ιταλία στα χρόνια της Παλινόρθωσης και των φιλελεύθερων κινημάτων (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η Ιταλίκη Παλιγγενεσία: από τη θεωρητική προετοιμασία στην επανάσταση το 1848 (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Η Ναπολεόντεια Ιταλία (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
* Παγκράτης Γεράσιμος, Η προτεσταντική μεταρρύθμιση: το παράδειγμα της Ιταλίας (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Κράτος και πόλεμος στην ιταλική χερσόνησο (1454-1559) (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Ο Ιταλικός Διαφωτισμός (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Φιλοσοφία και Επιστήμη: Ανάμεσα στη Μεταρρύθμιση και το Διαφωτισμό (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Το Ιταλικό Κράτος μετά την ενοποίηση (1861-1870) (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
*  Παγκράτης Γεράσιμος, Τα πρόσωπα της ιταλικής Παλιγγενεσίας και η διαχείριση της ιστορικής μνήμης: η περίπτωση του Τζουζέπε Γκαριμπάλντι (Αποθετήριο Κάλλιπος)   
     

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι