Εκτύπωση
Κατηγορία: ΙΕΚ
Εμφανίσεις: 517

Ορισμένα θέματα που απαιτούνται για την ύλη του μαθήματος Στατιστική Ι παρουσιάζονται στις παρακάτω διαφάνειες (σε pdf μορφή)

1. Δειγματοληψία στην πράξη

2. Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

3. Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

4. Κωδικοποίηση

5. Περιγραφική Στατιστική