Άσκηση ΙΕΚ Ξάνθης 9 Φεβρουαρίου 2016.

 

Τα δεδομένα για την άσκηση για τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση  στο Calc μπορούν να ληφθούν από εδώ.

 
Συμπληρωμένο το αρχείο με όλες τις συναρτήσεις από εδώ!

Άσκηση ΙΕΚ Ξάνθης 12 Ιανουαριου 2016.

 

Τα δεδομένα για το ιστόγραμμα στο Calc μπορούν να ληφθούν από εδώ.

 
Συμπληρωμένο το αρχείο με όλες τις συναρτήσεις και τα διαγράμματα από εδώ!

Ορισμένα θέματα που απαιτούνται για την ύλη του μαθήματος Στατιστική Ι παρουσιάζονται στις παρακάτω διαφάνειες (σε pdf μορφή)

1. Δειγματοληψία στην πράξη

2. Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

3. Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

4. Κωδικοποίηση

5. Περιγραφική Στατιστική