Τοκατλ Ευνκη  

 ρευνες


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επικοινωνα

 

 

 

 

 

 

 

 


  


Εδ μπορετε να δετε ορισμνες εργασες που εκπονσαμε με τους συναδλφους κατ τη διρκεια της φοτησς μας στο διδασκαλεο:

 

Κατηγορα: Εκπαδευση ατμων με ειδικς ανγκες

Εννοιολογικ αποσαφνιση των ρων "νταξη - ενσωμτωση - ενιαα εκπαδευση"

Πρκειται για μια βιβλιογραφικ επισκπηση του θματος. Αποσαφηνζονται η παραπνω ροι, εν γνεται μια προσπθεια να διευκρινιστε η σημασα που αποδδεται στον κθε ρο μσα απ τη διαφοροποησ τους. Παρλληλα γνεται μια σντομη αναφορ στην ιστορικ εξλιξ τους. Τλος παρουσιζεται εν συντομα η κατσταση που επικρατε στο Ελληνικ Εκπαιδευτικ σστημα.

"Τοκατλ Ευνκη, Χαραλαμπδου Χρσα, Φωστηρπουλος Κωσταντνος"

Την εργασα μπορετε να κατεβσετε σε pdf μορφ, σε περιληπτικ μορφ παρουσασης power point κνοντας κλικ στα ακλουθα εικονδια:

                              

 

Κατηγορα: Ψυχολογα

Πρκειται για μια περιληπτικ παρουσαση των στοιχεων που αφορον στον ρο "νοημοσνη".

Εναι μια ενδιαφρουσα και διασκεδαστικ παρουσαση, στην οποα αποσαφηνζεται η ννοια του παραπνω ρου. παρουσιζονται οι διφορες μορφς νοημοσνης πως αυτς χουν σημασιοδοτηθε απ τις διφορες σχολς ψυχολογας. μως παρουσιζεται και μια σντομη κριτικ λων αυτν των θσεων. Τα στοιχεα της παρουσασης βασζονται στη μελτη των βιβλων "Αξιολγηση της νοημοσνης παιδιν σχολικς ηλικας και εφβων" της Φρσως Μττη- Στεφανδη και του "Η νοημοσνη της επιτυχας" του ROBERT J. STERNBERG.

Τοκατλ Ευνκη, Αντωνου Αντνιος, Θεοφιλδου Ειρνη, Χαραλαμπδου Χρσα"

Το αρχεο εναι κπως μεγλο περπου 8 Μb ....

νοημοσνη

Κατηγορα : Διδακτικ Μαθηματικν "Στερεομετρα"

Η εργασα αυτ αποτελε μια ρευνα που αφορ στον τρπο που τα διδακτικ εγχειρδια των μαθηματικν του Δημοτικο Σχολεου, πραγματεονται τη στερεομετρα. Ελγχθηκαν τα βιβλα Μαθηματικν λων των τξεων του Δημοτικο. Στην ρευνα αυτ γνεται παρουσαση και κριτικ των ενοττων και ασκσεων που πραγματεονται τα στοιχεα της στερεομετρας.

"Τοκατλ Ευνκη, Χαραλαμπδου Χρσα"

 στερεομετρα

 Κατηγορα: Κοινωνικς επιστμες " Εισαγωγικ διερενηση τη σχσης παιδιν - διαδικτου"

Πρκειται για μια βιβλιογραφικ επισκπηση  που αφορ στη σχση που αναπτσουν τα παιδι με το διαδκτυο. Την  τελευταα δεκαετα η σχση αυτ μεταβλλεται ραγδαα επηρρεζοντας και συμπαρασροντας κθε τομα που σχετζεται με το παιδ . Φυσικ ο τομας της εκπαδευσης επηρρεζεται σημαντικ απ την  σχση αυτ. 

"Τοκατλ Ευνκη"

παιδ και διαδκτυο

Κατηγορα: Περιβαλλοντικ Εκπαδευση: ''Βιοποικιλτητα''

Ανπτυξη του θματος της  βιοποικιλτητας. Η παροσα  εργασα  προσφρεται για το μθημα της Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης. Μπορε να δσει στον αναγνστη αρκτς πληροφορες για τις ποικλες πτυχς του θματος. Συνοδεεται απ μια εξαιρετικ παρουσαση και να ενδεικτικ φλλο εργασας για παιδι των μεγλων τξεων του Δημοτικο. Η διαπραγμτευση του θματος γνεται σμφωνα με τις υποδεξεις το Διδακτικο εγχειριδου του Παιδαγωγικο Ινστιτοτου.

"Τοκατλη Ευνκη, Αντωνου Αντνιος, Θεοφιλδου Ειρνη, Χαραλαμπδου Χρσα"

βιοποικιλτητα       βιοποικιλτητα       φλλο εργασας

Οι παρουσισεις που ακολουθον, επσης μπορον να χρησιμοποιηθον σε διφορα προγρμματα περιβαλλοντικς εκπαδευσης. Η πρτη μας παρουσιζει τα βασικ  χαρακτηριστικ των υφλμυρων οικοσυστημτων. Πρκειται συνθως για περιοχς που βρσκονται κοντ στις εκβολς ποταμν, αλλ και σε οποιεσδποτε λλες περιοχς παρουσιζουν μεγλες  διακυμνσεις αλαττητας. 

Η δετερη παρουσαση συγκεκριμενοποιε  τα υφλμυρα αυτ οικοσυστματα παρουσιζοντας να ττοιο χαρακτηριστικ οικοσστημα. Πρκειται για τα νησι Μολοκι, του Ειρηνικο Ωκεανο. Η συγκεκριμνη εργασα αποτελι μετφραση και παρουσαση ενς απ τα πολλ προγρμματα Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης που εκπονονται στο πλασιο του προγρμματος ERIC.

"Τοκατλη Ευνκη, Αντωνου Αντνιος, Θεοφιλδου Ειρνη, Χαραλαμπδου Χρσα"

υφλμυρα οικοσυστματα      τα νησι μολοκι 

Κατηγορα : Κοινωνιολογα της Εκπαδευσης "Η ιστορα του Μαρσλειου Διδασκαλεου"
Η εργασα αποτελε μια πλρη ιστορικ αναδρομ στο πρτο Διδασκαλεο της χρας, μσα απ μια επισταμνη βιβλιογραφικ επισκπηση. Συνοδεεται απ μια σντομη παρουσαση. Το συγκεκριμνο κεμενο παρουσιστηκε στο συνδριο με θμα "Διδασκαλεα: Παρν- Παρελθν - Μλλον" τον Μιο  του 2009 στην Αλεξανδροπολη.
"Τοκατλ Ευνκη"

Μαρσλειο Διδασκαλεο             παρουσαση Μαρσλειου Διδασκαλεου
Κατηγορα : Διδακτικ Μεθοδολογα
Στο πλασιο της Διδακτικς μεθοδολογας εργαστκαμε στη μθοδο project.  Προκειμνου να αντιληφθομε πως δουλεει στην πρξη η μθοδος αυτ, εκπονσαμε να project με θμα τη γραφ. Τμμα της ευρτερης αυτς εργασας δολεψε η ομδα μου. Εδ διατθεται μνο το κομμτι της παρουσασης, του τμματος στο οποο εργαστκαμε, καθς το σνολο της εργασας θα απαιτοσε τη συνανεση λων τον συναδλφων προκειμνου να αναρτηθε.
υλικ γραφς


Κατηγορα :  Διδακτικ της Ιστορας ,  "Το αρχαο Θατρο των Φιλππων"
Η εργασα αυτ αποτελε μια πρταση διδασκαλας της τοπικς ιστορας, με κντρο το Αρχαο Θατρο Φιλππων. Εντσσεται στην εντητα διδασκαλας Τοπικς Ιστορας του Διδακτικο Εγχειριδου της Ιστορας της Ε τξης Δημοτικο. Περιλαμβνεται Θεωρητικ μρος εν προτενονται αναλυτικ δραστηριτητες για τη διαπραγμτευση του θματος.
" Τοκατλ Ευνκη, Ευσταθα Μελεκδου"
αρχαο θατρο των φιλππων

Κατηγορα: Ιστορα της Παιδικς ηλικας, "Το παιδικ παιχνδι στην αστικ κοινωνα  κατ τον 19ο αινα και το πρτο μισ του 20ου αινα"
Πρκειται για μια βιβλιογραφικ επισκπηση του θματος. Στην εργασα περιλαμβνεται πλοσιο φωτογραφικ υλικ. Εναι να ολοκληρωμνο πακτο που θα μποροσε νετα να χρησιμοποιηθε σε κποιο πργραμμα Ευλικτης Ζνης. Η παρουσαση που συνοδεει την εργασα εναι εμπλουτισμνη με φθονο φψτογραφικ υλικ.
"Τοκατλ Ευνκη"

η ιστορα του παιχνιδιο          η ιστορα του παιδικο παιχνιδιο


Κατηγορα: Διδακτικ της Γλσσας, "Παραγωγ προφορικο δημιουργικο λγου- Τεχνικς"
Στην εργασα αυτ γνεται αρχικ μια βιβλιογραφικ επισκοπση της ννοιας του προφορικο λγου. στη συνχεια παρουσιζονται διφορες τεχνικς για την παραγωγ δημιουργικο προφορικο λγου.
Το τελευταο αυτ κομμτι θα μποροσε να αποτελσει βοθημα στο ργο του εκπαιδευτικο.

"Τοκατλη Ευνκη, Αντωνου Αντνιος, Θεοφιλδου Ειρνη, Χαραλαμπδου Χρσα"

δημιουργικς προφορικς λγος   προφορικς λγος

project
Οι  παρακτω παρουσισεις αποτελον τμμα μιας μεγαλτερης εργασας που θμα της εχε τη γραφ.
Το κομμτι "Υλικ γραφς" εναι αυτ που ανλαβε η ομδα μου. Τα ονματα των συντελεστν της εργασας περιλαμβνονται στην πρτη διαφνεια. Τις παρουσισεις αυτς τις δημοσιεω χωρς το συνοδευτικ κεμενο,  κυρως γιατ προσφρονται για σχετικ προγρμματα των σχολικν τξεων καθς χουν συγκεντρωμνο φθονο υλικ εικνων. Οφελω να ομολογσω πως τη δετερη παρουσαση μας την παραχρησε ο συνδελφος Ισακ Ισαακδης. Δεν γνωρζω λους τους συντελεστς της . Ας  με συγχωρσουν! Δεν χω σκοπ να οικειοποιηθ τον κπο τους. Τη δημοσιεω ωστσο γιατ χει πολ καλ υλικ εικνων. Εναι μεγλη σε μγεθος και για το λγο αυτ διατθεται σε συμπιεσμνη μορφ.
υλικ γραφς        γραφ στην τχνη
Εχομαι να βρκατε κτι που σας ενδιαφρει!!!
 αρχικ     σχολικς εργασεςγια τη Δ τξη  για την Α τξη      χειροτεχνες χριστουγεννιτικες  πασχαλινς     σνδεσμοι         ρευνες