Σέργιος Φανίκος

(Βιογραφικό Σημείωμα)

Επικοοινωνείστε μαζί μου

Μετά από 8 χρόνια αποχής από τα .... διαδικτυακά δρώμενα, 'είπα' να ξανα...ασχοληθώ με δημιουργία προσωπικής σελίδας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί βέβαια, θα μεσολαβήσει ... κάποιο διάστημα.

Μέχρι τότε, υπάρχει η σύνδεση με την παλιά μου σελίδα, που έχει όμως να ενημερωθεί από το ... 1996 :(

Σε αυτή την προσωρινή ... 'μονογραφή' πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθώ σε δύο αξιόλογες σελίδες που αφορούν στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ' Τάξης στην Τεχνολογική κατεύθυνση του Ενιαίου Λυκείου.

Ευτυχώς, υπάρχει πλέον μεγάλος αριθμός σελίδων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και με τους γενικότερους προβληματισμούς σχετικά με την Πληροφορική στην εκπαίδευση.  Στη σελίδα του Παναγιώτη,  θα βρείτε μία εξαντλητική λίστα άλλων σχετικών συνδέσμων.

FastCounter by bCentral

αναγνώσεις (οχι επισκέπτες)

 από 9/6/2004