Εξίσωση Ευθείας
Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

Πακέτο θεωρίας σχολικού βιβλίου
  1. Ανάπτυξης 1. Η ευθεία (τεστ 1ο)
   2. Αντιστοίχισης 2. Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας
   3. Πολλαπλής επιλογής 3. Εξίσωση ευθείας που περνά από το Α με γνωστό λ
   4. Σωστό - Λάθος 4. Απόσταση σημείου από ευθεία
   5. Διάταξης  
   6. Συμπλήρωσης κενού Κριτήρια
   7. Άσκηση 3 σελίδας 65 βιβλίου 1. Κριτήριο αξιολόγησης 1
    2. Κριτήριο αξιολόγησης 2
   Ασκήσεις Α΄ ομάδας σχολικού βιβλίου  
   Ασκήσεις Β΄ ομάδας σχολικού βιβλίου  
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad 
1. Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας 1. Απόσταση σημείων 1. Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας
2. Ευθεία με λ που περνά από το Α 2. Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας  2. Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας ΑΒ
3. Ευθεία που περνά από το Α και σχηματίζει γωνία ω με τον x'x 3. Ευθεία με γνωστό συντελεστή διεύθυνσης  3. Διάνυσμα παράλληλο σε ευθεία
4. Ευθεία που περνά από τα σημεία Α  , Β 4. Σημεία τομής ευθείας με τους άξονες  4. Συνθήκη παραλληλίας ευθειών
5. Ευθεία που περνά από το Α και είναι παράλληλη στην ευθεία (η) 5. Εξίσωση ευθείας που περνά από δύο σημεία  5. Συνθήκη καθετότητας ευθειών
6. Εξισώσεις των διαμέσων τριγώνου 6. Ευθεία που περνά από το Ρ με γνωστό λ 6. Ευθεία που περνά από σημείο με γνωστό λ
7. Εξισώσεις των υψών τριγώνου 7. Οι εξισώσεις των μεσοκαθέτων τριγώνου  7. Ευθεία που περνά από δύο σημεία
8. Εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών  τριγώνου 8. Οι εξισώσεις των πλευρών τριγώνου  8. Κεντρική δέσμη ευθειών
9. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας 9. Οι εξισώσεις των διαμέσων τριγώνου  
10. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας 1 10. Οι εξισώσεις των υψών τριγώνου  
11. Πρόβλημα(με πλοία) 11. Η μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος   
  12. Εύρεση μεσοπαράλληλης δύο ευθειών   
  13. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας   
  14. Ευθεία που περνά από σημείο και είναι κάθετη σε ευθεία   
  15. Ευθεία που περνά από σημείο και είναι παράλληλη σε ευθεία  
  16. Ευθεία που περνά από σημείο και είναι παράλληλη σε ευθεία(2)  
  17. Απόσταση παράλληλων ευθειών   
  18. Κεντρική δέσμη ευθειών  

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter