Αρχική Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου Θεωρία Αριθμών Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
Αξιολόγηση Χρήστη: / 19
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις   Κριτήρια
Πακέτο θεωρίας σχολικού βιβλίου 1. Ασκήσεις ανάπτυξης 1. Κριτήριο αξιολόγησης 1
  2. Ασκήσεις αντιστοίχισης 2. Κριτήριο αξιολόγησης 2
  3. Ασκήσεις διάταξης  
  4. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  
  5. Ασκήσεις Σωστό - Λάθος  
     Ασκήσεις σχολικού βιβλίου  Τests
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath  JCM -Java -  Excel
1. Αλγόριθμος εύρεσης Μ.Κ.Δ δύο αριθμών 1. Εύρεση του Μ.Κ.Δ 1. Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο παραγόντων
2. Αλγόριθμος εύρεσης Μ.Κ.Δ δύο αριθμών 2 2. Η Ευκλείδια διαίρεση 2. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών
3. Μ.Κ.Δ δύο αριθμών- Εκμάθηση 3. Εύρεση του Μ.Κ.Δ - Ε.Κ.Π (Ανάλυση) 3. Διαιρέτες και πρώτοι παράγοντες αριθμού
4. Μ.Κ.Δ δύο αριθμών - Εκμάθηση 2   4. Παραγοντοποίηση πολύ μεγάλων αριθμών
5. Μ.Κ.Δ δύο αριθμών - Εξάσκηση   5. Εύρεση του Μ.Κ.Δ
6. Μ.Κ.Δ δύο αριθμών - Τεστ   6. Εύρεση του Μ.Κ.Δ (1)
7. Ε.Κ.Π δύο αριθμών - Εκμάθηση   7. Εύρεση του E.Κ.Π
8. Ε.Κ.Π δύο αριθμών - Εκμάθηση 2    
9.  Ε.Κ.Π δύο αριθμών - Εξάσκηση     Εφαρμογές Skechpad 
10. Ε.Κ.Π δύο αριθμών - Τεστ    

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter