ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
 

 

    Αρχική σελίδα |Επικοινωνία


Βιβλία  

Σχολικά Βοηθήματα  

*Λογισμικά

*Σενάρια

*Εργαστηριακές ασκήσεις

*Project

*Βίντεο Γεωλογίας

*Χρήσιμες Ιστοσελίδες

 

 

 

 

*Λίγα λόγια 


Η σελίδα αυτή σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της γεωλογίας-γεωγραφίας.

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Άμεση ενημέρωση για την

σεισμική δραστηριότητα

 

Project για την Γεωλογία της Α΄ Γυμνασίου στην  Δ΄ ενότητα : Η Αφρική

 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση το λογισμικού «GoogleEarth» και «Γεωλογία – Γεωγραφία

Α΄-Β΄ Γυμνασίου» για την Γεωλογία της

Α΄ Γυμνασίου :Ήπειροι(στιγμιότυπα)

 

Ύλη και οδηγίες για την διδασκαλία της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου
για το σχολικό έτος 2012-13

 

 

Ύλη και οδηγίες για την διδασκαλία της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου
για το σχολικό έτος 2012-13

 

 

Οδηγίες για την εκτέλεση του λογισμικού

Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου

στους φορητούς μαθητικούς υπολογιστές

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Γεωλογίας .... 2012-2013