Γ΄ Δημοτικού... 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Το δώρο της ζωής

 

 

5. Ο Δαβίδ δοξολογεί το Θεό

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 6

 

   

    Δαβίδ

 

    Δαβίδ και Γολιάθ (Εναλλακτική Πρόταση-Δρατηριότητες)

   

    Βιντεάκι

 

    Δαβίδ και Σαούλ

 

    Δαβίδ και Αβεσσαλώμ

 

    Δαβίδ και Γολιάθ

 

    Δαβίδ και Γολιάθ 2

 

    Φύλλο εργασίας

   

    Δαβίδ και Ιωνάθαν (φιλία)

 

    Δαβίδ και Ιωνάθαν 2

 

    Φύλλο εργασίας 1

 

    Φύλλο εργασίας 2