Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17/08

 

Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Στο χώρο αυτό θα βρείτε προσομοιώσεις ( νόμων, φαινομένων, λειτουργιών κ.λ.π. )

από τον παγκόσμιο ιστό ( Internet )

 

  Γενικά Ηλεκτρονικά :

          Ο νόμος του OHM [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ]

          L - C κύκλωμα [ 1 ] , [ 2 ]

          Ενισχυτής κοινού εκπομπού [ 1 ]

         Σχημάτα Lissajous [ 1 ], [ 2 ]

 

  Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασσόμενου Ρεύματος :

          Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ]

          Γεννήτρια [ 1 ] ,  [ 2 ] , [ 3 ]

          Ηλεκτρομαγνητικό κύμα [ 1 ] , [ 2 ]

          Κύκλωμα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων [ 1 ]

          Απλό κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος [ 1 ]

          Φόρτισης - εκφόρτισης πυκνωτή [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ]

          Αρχή λειτουργίας πηνίου [ 1 ]

          Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή [ 1 ]

          Μετασχηματιστής [ 1 ]

          Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα [ 1 ]

          Απλό AC κύκλώμα [ 1 ]

          Νόμος του Lenz [ 1 ]

          Αναλογικού πολυμέτρου     [ 1 ] , [ 2 ]

 

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά :

          Βασικά κυκλώματα Τελεστικών Ενισχυτών [ 1 ]

 

  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά :

          Πύλες, Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες [ 1 ]

 

  Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών :

          Λειτουργίας CD     [ 1 ]

          Εγγραφής CD-R     [ 1 ]

          Εγγραφής CD-RW     [ 1 ]  

          Λειτουργία μικροεπεξεργαστή [ 1 ]

 

 

  Games