Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

 

Δραστηριότητα:

Να μετακινήσετε το σημείο Π ώστε το πλωτό (Π) να κινηθεί με ασφάλεια μέσα στη διώρυγα.

Ερωτήσεις:

1) Η ευθύγραμμη πορεία του (Π) που χαράξατε διέρχεται από το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ;

2) Η ευθύγραμμη πορεία του (Π) που χαράξατε είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ;

3) Πως ονομάζεται η ευθεία που διέρχεται από το μέσο ενός ευθυγράμμου τμήματος και είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα;

4) Το σημείο Β είναι συμμετρικό του Α ως προς την ευθύγραμμη πορεία που χαράξατε;

5) Ποιες είναι οι λειτουργικότητες του εργαλείου ;

 
 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Συμμετρία

  Αρχική Σελίδα Free Web Counter