Ύψος τριγώνου

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Ζητούμενα:

1) Να κατασκευάσετε την ευθεία που διέρχεται από την κορυφή Α και είναι κάθετη στην ευθεία της απέναντι πλευράς.

2) Να τοποθετήσετε το σημείο τομής της ευθείας που κατασκευάσατε με την ευθεία της πλευράς ΒΓ.

Ερωτήσεις:

1) Ποιο ευθύγραμμο τμήμα ονομάζουμε ύψος του τριγώνου;

2) Πόσα ύψη έχει ένα τρίγωνο;

3) Τα τρία ύψη ενός τριγώνου, πόσα κοινά σημεία έχουν;

4) Τα ύψη ενός τριγώνου βρίσκονται πάντα στο εσωτερικό του τριγώνου;

5) Το κοινό σημείο των υψών ενός τριγώνου βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό του τριγώνου;

 
 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια

Free Web Counter Αρχική Σελίδα