Γωνίες τριγώνου

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Δεδομένα: Όταν λέμε γωνία Α του τριγώνου ΑΒΓ, εννοούμε τη γωνία που έχει πλευρές τις ημιευθείες ΑΒ, ΑΓ και περιέχει το τρίγωνο.

Ζητούμενα:

1) Να σχεδιάσετε τις πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ.

2) Να σχεδιάσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.

Ερωτήσεις:

1) Ποιες είναι οι λειτουργικότητες του εργαλείου

2) Ποιες είναι οι λειτουργικότητες του εργαλείου

3) Ποια γωνία του τριγώνου περιέχεται μεταξύ των πλευρών ΑΒ και ΑΓ;

4) Ποια πλευρά του τριγώνου βρίσκεται απέναντι από τη γωνία Β του τριγώνου;

5) Ποια γωνία του τριγώνου βρίσκεται απέναντι από την πλευρά ΑΓ;

6) Ποιες γωνίες του τριγώνου είναι προσκείμενες της πλευράς ΒΓ;

7) Ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ;

 
 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

  Αρχική σελίδα

Free Web Counter