Μέτρηση γωνίας με μοιρογνωμόνιο

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ματζιούνης Γεώργιος (2ο Λύκειο Ξάνθης), Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Οδηγίες: Μετακινήστε το κόκκινο  σημείο του μοιρογνωμονίου για να το μετακινήσετε και το μπλε σημείο του για να το περιστρέψετε. Μετακινήστε τα σημεία Χ , Ψ της γωνίας για να τη μεταβάλλετε.

Δραστηριότητες:

1) Τοποθετήστε το μοιρογνωμόνιο κατάλληλα ώστε να μετρήσετε τη γωνία Χ Ο Ψ.

2) Μετακινείστε προς τα δεξιά τον πράσινο δρομέα για να ελέγξετε το αποτέλεσμα της μέτρησής σας.

3) Αλλάξτε τη θέση των σημείων Χ , Ψ , επαναλάβετε  τη μέτρηση  και επιβεβαιώστε με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα της μέτρησής σας.

4) Κατασκευάστε, μετακινώντας κατάλληλα το σημείο Ψ, μια γωνία 180 μοιρών και μια γωνία 90 μοιρών.

 
 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

 
Αρχική σελίδα

Free Web Counter