Διχοτόμος γωνίας

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

  Δεδομένα:

Η ημιευθεία ΟΣ περιέχεται στη γωνία ΑΟΒ και δημιουργεί με τις πλευρές της, τις γωνίες ΑΟΣ και ΣΟΒ.

Οδηγίες:

Να μετακινήσετε το σημείο Σ για να μεταβάλετε το μέτρο των γωνιών ΑΟΣ και ΣΟΒ.

Ζητούμενα:

1) Να μετακινήσετε το σημείο Σ σε θέση ώστε οι γωνίες ΑΟΣ και ΣΟΒ να είναι ίσες.

Ερωτήσεις:

1) Ποια είναι η αρχή της ημιευθείας ΟΣ και ποια είναι η κορυφή της γωνίας ΑΟΒ;

2) Πως ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δυο ίσες γωνίες;

3) Όταν ισχύει γωνία ΑΟΣ = γωνία ΣΟΒ, τι είναι η ΟΣ για τη γωνία ΑΟΒ;

4) Ποιες είναι οι λειτουργικότητες του εργαλείου ;

 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Αρχική σελίδα

Free Web Counter