Είδη Γωνιών

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας, Δημιουργήθηκε με το GeoGebra

 

Δεδομένα:

1) Το σημείο Ο λέγεται κορυφή της γωνίας ΑΟΜ.

2) Οι ημιευθείες ΟΑ και ΟΜ είναι οι πλευρές της γωνίας ΑΟΜ

Οδηγίες: Μπορείτε να περιστρέψετε το σημείο Μ για να μεταβάλλετε το μέτρο της γωνίας ΑΟΜ.

Ερωτήσεις:

1) Ποια γωνία λέγεται μηδενική γωνία;

2) Ποια γωνία λέγεται ορθή γωνία;

3) Ποια γωνία λέγεται ευθεία γωνία;

4) Ποια γωνία λέγεται πλήρης γωνία;

5) Ποια γωνία λέγεται οξεία γωνία;

6) Ποια γωνία λέγεται αμβλεία γωνία;

7) Ποια γωνία λέγεται μη κυρτή γωνία;

 

 
 

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

  Αρχική σελίδα Free Web Counter