Πυθαγόρειες τριάδες

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Γιώργος Μαντζώλας - Δημιουργήθηκε με GeoGebra στις 13-11-2007

Ορισμός: Μια τριάδα φυσικών αριθμών x, y, z, ονομάζεται Πυθαγόρεια τριάδα, όταν οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν τα μήκη των πλευρών ορθογωνίου τριγώνου.

Οδηγίες χρήσης: Μπορείτε να μεταβάλετε τις τιμές των φυσικών αριθμών λ και μ για να δημιουργήσετε Πυθαγόρειες τριάδες.

Ερωτήσεις: Πόσες Πυθαγόρειες τριάδες μπορούμε να δημιουργήσουμε; Αν x, y, z είναι μια πυθαγόρεια τριάδα και κ ένας φυσικός αριθμός, τότε οι αριθμοί κx, κy, κz, είναι Πυθαγόρεια τριάδα;

Ποιο είναι το Συμπέρασμα;

Πυθαγόρειες τριάδες

 

 

Κατάλογος Μικροεφαρμογών   -    

 

Αρχική σελίδα