Αναζήτηση

Πώς να ρυθμίσω το wordpress να κάνει update και εγκατάσταση μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης

Εάν έχουμε ubuntu ltsp 12.04 web server και θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο theme μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του wordpress ή να κάνουμε update σε ένα plugin μπορούμε να κάνουμε τα παρακάτω που παρουσιάζονται με μεγάλη λεπτομέρεια στο παρακάτω άρθρο:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-secure-updates-and-installations-in-wordpress-on-ubuntu

Οι εντολές είναι οι παρακάτω:

sudo adduser wp-user

cd /var/www


sudo chown -R wp-user:wp-user /var/www/wordpress


sudo su - wp-user


ssh-keygen -t rsa -b 4096


exit


sudo chown wp-user:www-data /home/wp-user/wp_rsa* sudo chmod 0640 /home/wp-user/wp_rsa*


sudo mkdir /home/wp-user/.ssh sudo chown wp-user:wp-user /home/wp-user/.ssh/ sudo chmod 0700 /home/wp-user/.ssh/


sudo cp /home/wp-user/wp_rsa.pub /home/wp-user/.ssh/authorized_keys


sudo chown wp-user:wp-user /home/wp-user/.ssh/authorized_keys sudo chmod 0644 /home/wp-user/.ssh/authorized_keys


sudo nano /home/wp-user/.ssh/authorized_keys

Προσθέτουμε στην αρχή αρχή:
from="127.0.0.1" ssh-rsa...

sudo apt-get update sudo apt-get install php5-dev libssh2-1-dev libssh2-php

sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php


define('FTP_PUBKEY','/home/wp-user/wp_rsa.pub'); define('FTP_PRIKEY','/home/wp-user/wp_rsa'); define('FTP_USER','wp-user'); define('FTP_PASS',''); define('FTP_HOST','127.0.0.1:22');

Save and close the file.

sudo service apache2 restart


Για να δοκιμάσουμε το αποτέλεσμα μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα theme μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του wordpress

Statistics

Articles View Hits
1090

CoalaWeb Traffic

Today1
Yesterday2
This week8
This month37
Total3455

Visitor IP : 3.239.95.36 Visitor Info : Unknown - Unknown Saturday, 18 May 2024 03:55

Who Is Online

Guests : One guest online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
The best bookmaker in the UK William Hill - whbonus.webs.com William Hill
Bokmakers www.artbetting.net website.
Get free Wordpress Templates - Wordpress - BIGTheme.net