ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Διάλογοι στα Μαθη?ατικά" (Renyi): Ο Αρχιμήδης μιλά για τις εφαρ?ογές των ?αθη?ατικών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Επισημαίνουμε ότι τα ακόλουθα φύλλα εργασίας σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τάξης. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό η πιστή εφαρμογή τους να οδηγήσει σε αποτυχία. Η μελετημένη επανασχεδίαση θεωρείται επιβεβλημένη.

  

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (2002 - λύση προβλημάτων)

  

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (2011- Μονοτονία, σύνολο τιμών κλπ.) 


B' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΥΝΑΜΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ (GEOGEBRA)


 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ (ελεύθερα)  (Κουλούρης Ανδρέας)