ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ευρετήριο Άρθρου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
2011-12
Όλες οι Σελίδες

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΝΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΕΛΥΤΗΣ,  ΡΟΝΤΑΡΙ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ

Ορισμένες από τις ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές για γραπτή επίλυση και συζήτηση σε ολόκληρη την τάξη. Δεν αναμένεται να παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός ετοιμοπαράδοτες λύσεις στον πίνακα. Ίσως χρειαστούν αναδιατύπωση και προσαρμογή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης. Ο χρόνος που θα διατεθεί θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να σκεφτούν και να αυτενεργήσουν. Θα χαρώ πολύ να γνωρίσω ένα σύντομο απολογισμό των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την πιθανή πειραματική εφαρμογή των συναδέλφων.