ΕΝΔ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤ. ΓΙΑ ΤΑ Π Π ΛΥΚ.

Ευρετήριο Άρθρου
ΕΝΔ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤ. ΓΙΑ ΤΑ Π Π ΛΥΚ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Όλες οι Σελίδες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Τα θέματα μαθηματικών που προτείνονται είναι προς συζήτηση και προβληματισμό όχι προς ανεξέταστη χρήση στους μαθητές.  

 

1-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΕΤΡΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ)


2-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ)


3-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ)