ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ευρετήριο Άρθρου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
Όλες οι Σελίδες

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ (Κωστής Παλαμάς)

Η επικοινωνία είναι θεμελιώδης για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών, επειδή επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές και να μοιράζονται τις ιδέες τους, να τις συζητούν, να τις σκέφτονται και να τις αναθεωρών. Η προφορική επικοινωνία είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος που επιτρέπει στους μαθητές να αποδεικνύουν και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Επομένως, θα πρέπει να παρέχουμε στους μαθητές πλούσιες ευκαιρίες να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στην τάξη, δηλαδή ευκαιρίες να συζητούν, να ακούν, να ρωτούν, να ορίζουν ή να αιτιολογούν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 

ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ "ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ"...

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Γυμνασίου (Αναλ. Προγ. Σπ., Οδηγός Εκπαιδευτικού)

Υλικό Επιμόρφωσης Σεμιναρίων Πιλοτικού Μαθηματικών-2011(Ζαχαριάδης, Πόταρη, Στουραΐτης κλπ)

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)