ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ευρετήριο Άρθρου
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 7
Όλες οι Σελίδες

  

Ο Σεφέρης για τα βιβλία ...

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παρακάτω προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία για τα Μαθηματικά, τη Διδακτική, την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών. Σε 25 βιβλία κάνουμε ένα μικρό σχολιασμό. Είναι αυτονόητο ότι η πρότασή μας δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. 

 

FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R. (2001). Απειροστικός Λογισμός Ι. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

   

Spivak M.(2005). Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 

Κουνιάς Σ. Μωυσιάδης Χ.(1999). Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΘεσσαλονίκη: Ζήτης.