ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου
ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΛΥΚΕΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
Όλες οι Σελίδες

«Η επιτυχημένη διδασκαλία προαπαιτεί καλή προετοιμασία. Όπως ένας αρχιτέκτονας είναι αδιανόητο να χτίσει ένα σπίτι χωρίς να κάνει σχέδια, έτσι κι ένας εκπαιδευτικός είναι αδιανόητο να διδάξει, χωρίς προηγουμένως να προγραμματίσει και να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. Όμως ο διδάσκων θα πρέπει να προσδώσει στο σχέδιο μαθήματος το προσωπικό του στίγμα. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί τυφλά το "βιβλίο εκπαιδευτικού" και να αγκιστρώνεται από αυτό. Αρκεί απλώς να συμπλέει με τους στόχους του ΑΠΣ».

Για το σχέδιο του κτηρίου 

Η διδασκαλία ως συνήθεια

H παιδαγωγική σημασία της αξιολόγησης 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπενθύμιση: τα παρακάτω Σχέδια Μαθήματος και Φύλλα Εργασίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε διδασκαλίες συναδέλφων στις ειδικές συνθήκες της τάξης τους. Κάθε σχεδιασμός περιέχει πλενεκτήματα και σημεία που μπορούν να βελτιωθούν. Η άκριτη μεταφορά σε άλλη τάξη είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποτυχία.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο εργασίας: εισαγωγή στη συνάρτηση (6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, Β΄ τάξη)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: συστήματα γραμμικών εξισώσεων (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Γ΄ τάξη)

Σχέδιο Μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: η συνάρτηση και οι αναπαραστάσεις της (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)

Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εμβαδά επιπέδων σχημάτων, εμβαδόν τραπεζίου (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη) 

 Σχέδιο μαθήματος και Φύλλο Εργασίας: εμβαδά (2ο ΠΠ Γυμνάσιο, Β΄ τάξη)