Αρχική σελίδα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Σχολικού Συμβούλου

Ευρετήριο Άρθρου
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Σχολικού Συμβούλου
2013-14
2012-13
ΕΡ-ΕΡ 2012-13
2011-2012
Όλες οι Σελίδες

Η Διαρκής Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (Ader & Simodin)

Σκοποί της Διαρκούς Επιμόρφωσης (Conseil de l? Europe)

Εκπαίδευση Ενηλίκων (UNESCO, Ευρ. Επιτροπή)

Προγράμματα για τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών (Rogers, Noy? & Piveteau) 

Η επιμόρφωση έχει στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Γενικότερα αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση αποτελεί μια συνεχή μαθησιακή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική κατάρτιση με την ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και την υιοθέτηση συνεργατικών, διερευνητικών και αναστοχαστικών στάσεων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τις σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές κατακτήσεις προς όφελος των μαθητών. 

 

1ο Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 40 ωρών για μαθηματικούς

 Από 29 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και 29 Οκτωβρίου 2014, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 4μμ-7:30 μμ., στη Βιβλιοθήκη του 2ου Πρότυπου - Πειραματικού Λυκείου Αθηνών. Διεύθυνση: Παναγή Κυριακού 12, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 Το εν λόγω πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα ΕΠΚ ΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και το 2ο ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών, με την υποστήριξη και των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ3 του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΠΕΣ του εν λόγω σχολικού οργανισμού. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου εστιάζει στα Μαθηματικά και τη σύγχρονη διδασκαλία τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αναμένεται να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών. Συνδυάζει την ενδοεπιμόρφωση με τη διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στις σχολικές μονάδες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

 Πλήρες πρόγραμμα εισηγήσεων