Αρχική σελίδα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Δειγματικές διδασκαλίες και διδακτικά πειράματα

Ας φανταστούμε τη διδασκαλία ως μια ιστορία... Η διδασκαλία λειτουργεί όπως η μηχανή...

  

Ένα παιδαγωγικό παραμύθι με έναν ιππόκαμπο


ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (2012-13)

Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 στο 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου και ώρα 11:45-12.30 (5η διδακτική ώρα) με θέμα τα Κανονικά Πολύγωνα σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Την εν λόγω διδασκαλία θα παρακολουθήσουν οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ3 που υπηρετούν στο 1ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου της Δ/νσης Δ. Ε. Α΄ Αθήνας. Θα ακολουθήσει διδακτική συζήτηση αμέσως μετά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας (12:30 -14). 

Διεξαγωγή δειγματικής διδασκαλίας την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 στο 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου και ώρα 11:45-12.30 (5η διδακτική ώρα) με θέμα την εισαγωγή στην έννοια της Συνάρτησης σε μαθητές της Α΄ Λυκείου. Την εν λόγω διδασκαλία θα παρακολουθήσουν οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ3 που υπηρετούν στο 1ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο ΓΕΛ Ζωγράφου (12:30 -14).

Διεξαγωγή δειγματικής διδασκαλίας στο 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου στις 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα (12.30μμ-13.15μμ) (6η διδακτική ώρα) με θέμα την εισαγωγή στην έννοια της Συνάρτησης σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Την εν λόγω διδασκαλία θα παρακολουθήσουν οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ3 που υπηρετούν 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου. Θα ακολουθήσει διδακτική συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παρισταμένων (13:15 μμ -2:30 μμ.)

Διεξαγωγή δειγματικής διδασκαλίας στο 6ο Λύκειο Ζωγράφου στις 15 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:45-12.30 (5η διδακτική ώρα) με θέμα τη διδασκαλία του Θεωρήματος της Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης) με αξιοποίηση Νέας Τεχνολογίας. Την εν λόγω διδασκαλία θα παρακολουθήσουν όλοι οι καθηγητές μαθηματικών που υπηρετούν στο 4ο, 5ο και 6ο Λύκειο Ζωγράφου. Θα ακολουθήσει διδακτική συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παρισταμένων (12:30 μμ -2:30 μμ.). 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (2011-2012)

Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας από την καθηγήτρια μαθηματικών κ. Πουλάκη Μαρία στο 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (30-4-2012).

   

Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας από τον καθηγητή μαθηματικών κ. Καψάλα Νικόλαο στο 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (27-4-2012).

  

Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας από την καθηγήτρια μαθηματικών κ. Δαλιεράκη Ελισάβετ στο 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (25-4-2012).

 

Διεξαγωγή Δειγματικής Διδασκαλίας από την καθηγήτρια μαθηματικών κ. Παπαδάκη Μαλβίνα στο 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (24-4-2012).

 

Δειγματική διδασκαλία του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Γεωργίου Κόσυβα (31-1-2012) 

(Τη διδασκαλία παρακολούθησαν όλοι οι καθηγητές κλάδου ΠΕ3 του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών)

  

Διενέργεια διδακτικών πειραμάτων κατά την πιλοτική εφαρμογή του Π. Σ. Μαθηματικών του Γυμνασίου