Μετάφραση Λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας C.a.R.

Ομάδα Εργασίας :

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (gvasilopo@sch.gr)

ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (gvkp@hotmail.com)

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη Λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας (ΛΔΓ) έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τη γεωμετρία σε καθηγητές και μαθητές σε πολλές χώρες. Το συγκεκριμένο λογισμικό, έχει ήδη μεταφραστεί σε 18 γλώσσες, γεγονός που αποδεικνύει το εύρος της απήχησης του σε πολλές χώρες του κόσμου.

 Το ΛΔΓ επιτρέπει στο χρήστη του να εκτελεί πειράματα, μεταβάλλοντας ένα σχήμα και να ελέγχει ποιες γεωμετρικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες (π.χ. τα τρία ύψη ενός τριγώνου συναντώνται πάντα στο ίδιο σημείο).

Το ΛΔΓ παρακινεί τους μαθητές να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να διατυπώσουν εικασίες και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να εξηγήσουν γιατί ένα αποτέλεσμα το οποίο παρατηρούν στην οθόνη πρέπει να είναι αληθές. Σημαντικό είναι ότι ο σχηματισμός μιας εικασίας δεν προκύπτει από απλή παρατήρηση της γεωμετρικής κατασκευής αλλά από δράση πάνω σε αυτό. Έλληνες μαθηματικοί όπως ο Μπ. Τουμάσης (http://users.sch.gr/toumasis), Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών και ο Τ. Αρβανίτης (http://users.sch.gr/anarvaniti/index.files/geometry.htm) αναφέρουν σε άρθρα τους και με παραδείγματά τους τη χρησιμότητα των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας.

 
Στόχοι

Θεωρούμε ότι η ελληνοποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού θα προκαλέσει πολλούς μαθητές και καθηγητές να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη γεωμετρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γλώσσα προγραμματισμού    Java

Λειτουργικό Σύστημα   Windows, Linux, Mac

 

Ενδεικτικά παραδείγματα

Βασική γεωμετρία

Αναλυτική γεωμετρία

Ομοιότητα τριγώνων

Συναρτήσεις και καμπύλες

Κωνικές τομές

Τριγωνομετρία

Μη – ευκλείδεια γεωμετρία

Κατασκευές τριών διαστάσεων (3D)

 

Ενδεικτικές λειτουργίες         

Δημιουργία εργασιών για τους μαθητές σε μορφή applet (εκτέλεση από web browsers),

Δημιουργία γραφικών (σχημάτων) τα οποία μπορούν να αποθηκευθούν στα εξής format : PNG, EPS, PDF, SVG

Χρήση macros

 
 

Μέθοδος εργασίας

Για τη μετάφραση του λογισμικού θα ακολουθήσουμε τις λεπτομερείς οδηγίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο wiki της ιστοσελίδας του έργου από το δημιουργό του λογισμικού Rene Grothmann, ο οποίος είναι διαθέσιμος και για οποιαδήποτε επί πλέον βοήθεια. Οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται κατά το δυνατόν από καθιερωμένα λεξικά όρων. Ως εργαλεία, θα χρησιμοποιηθούν το Java SE Developer Kit (SDK) και ένας text editor.

 

Παραδοτέα

- Μετάφραση του Γραφικού Περιβάλλοντος (ZirkelProperties_gr.txt)

- Μετάφραση της Βοήθειας (gr_info.txt)  (Μορφή HTML)

- Μετάφραση του αρχείου Μαροεντολών (gr_default.txt)

- Πηγαίος κώδικας

 - Παρουσίαση

Χρονοδιάγραμμα

- 30/3: Μετάφραση του GUI

- 15/4: Μετάφραση του Context Help

- 25/5: Ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων

 

Ομάδα στόχος

Mαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές που συμμετέχουν σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών, Φοιτητές, Καθηγητές

  

Αναφορές

http://sourceforge.net/projects/zirkel/

http://car.rene-grothmann.de/doc_en/index.html

 
Ιστοσελίδες με επιπλέον άρθρα & παραδείγματα      

http://db-maths.nuxit.net/CARzine/index.en.html