Όλες οι δημοσιεύσεις από idionys

Μαθήματα στην επεξεργασία ήχου

Μάθημα 1:  Επεξεργασία Ήχου

Επεξεργασία ήχου με το πρόγραμμα Audacity

Απομάκρυνση θορύβου από το παρακάτω αρχείο (Αρχείο Ήχου 1)

Αρχείο Ήχου 1

Μάθημα 2:  Επεξεργασία Ήχου

Αρχείο Ήχου 2

Μάθημα 3: Επεξεργασία Ήχου

Αρχείο Ήχου 3

Επιμόρφωση στο myschool

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΥΜΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΚΑΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΥΜΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΥΜΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

Ενδοσχολική επιμόρφωση_myschool

Για τους Υπεύθυνους Τμημάτων για το myschool

πηγές:

myschool.sch.gr

http://synagonism.net/