Καπενεκάκης Ιπποκράτης

Καπενεκάκης ΙπποκράτηςΖούμε σε μια κοινωνία που η υπολογιστική τεχνολογία ενσωματώνεται σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης και χρησιμοποιείται μέσω αυτών για την υποστήριξη όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είτε πρόκειται για εργασία ή διασκέδαση, είτε για  διαχείριση του σπιτιού, των μετακινήσεων ή των συναντήσεων, είτε για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή λοιπον την κοινωνία, ξεκινάμε την προσπάθεια μας για την διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών της πληροφορικής.