Τα wikis στην εκπαίδευση - οφέλη

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των wikis στην εκπαίδευση;

Τα wikis είναι δημοφιλή στην εκπαιδευτική κοινότητα, που έχει ανακαλύψει αρκετούς τρόπους για την αξιοποίησή τους. Κυρίως, χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται συνεργασία και αλληλεπίδραση. Έχουμε συναντήσει πολλά wikis που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς για την ανταλλαγή και την, από κοινού, επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, αλλά κυρίως wikis που χρησιμοποιούνται σε συνεργατικά προγράμματα. Στο εξωτερικό τα wikis χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδασκαλία γιατί προάγουν τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα οφέλη της χρήσης των wikis στην εκπαίδευση, θα καταλήγαμε στα παρακάτω:

Συγγραφή

 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το wiki μπορούν να:

 • Βελτιώσουν την ικανότητα τους ως προς τη σύνταξη ενός κειμένου
 • Κατανοήσουν την αξία που έχει η ακρίβεια της έκφρασης και η ορθή μετάδοση της πληροφορίας, μέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης και επανεξέτασης
 • Βελτιωθούν στο δημιουργικό γράψιμο, απευθυνόμενοι σε ένα πραγματικό κοινό

 

Δημιουργικότητα

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το wiki μπορούν να:

 • Αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες επεξεργασίας του λόγου, είτε μέσω της συγγραφής είτε μέσω της επεξεργασίας άλλων αναρτήσεων
 • Κατανοήσουν τη συνέχεια στη δημιουργική εξέλιξη ενός πνευματικού έργου
 • Λειτουργήσουν ερευνητικά μέσω της δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης

Μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το wiki:

 • Δεσμεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στην παραδοσιακή διδασκαλία
 • Αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην πρόσληψη της γνώσης
 • Συνδέουν την παλαιά με τη νέα γνώση, δημιουργώντας νέες δομές για τις πληροφορίες και τις ιδέες
 • Μαθαίνουν να ερευνούν και να προσεγγίζουν κριτικά την πληροφορία

 

Κοινωνικές δεξιότητες

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το wiki:

 • Αναπτύσσουν διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά
 • Αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων 

 

 

Ερώτηση Σωστού-Λάθους


Τα wikis υποστηρίζουν σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες.

Σωστό Λάθος
Εικονίδιο ε-Μηχανής Δραστηριότητα Ανάγνωσης (προαιρετική)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους τρόπους αξιοποίησης των wikis στη σχολική τάξη; διαβάστε :

50 τρόποι  αξιοποίησης των wikis