3. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α′ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β′ και να γράψετε δίπλα στο καθένα τι δηλώνει: 

αρχική   7η ενότητα προηγούμενη

Α' Β' δηλώνει
1. κεράννυμι (= αναμειγνύω)
2. κλείω (= κλείνω)
3. λέχομαι (= κοιμίζω κάποιον)
4. γλύφω (= σκαλίζω)
5. νίζω / νίπτω (= πλένω)