Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; 

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ιστορία

Η συμμετοχή των Αιγυπτίων στην παραγωγική διαδικασία είχε τις συνέπειες της στη διάρθρωση της κοινωνίας. Στην κορυφή βρισκόταν ο , ο οποίος ενσάρκωνε τον αλλά και το . Σ' αυτόν ο λαός εναπέθετε τις ελπίδες του για την επιτυχία των συλλογικών του προσπαθειών. Ήταν απροσπέλαστος και η θέληση του αποτελούσε για τους υπηκόους. Στην κοινωνική ιεραρχία κάτω απ' αυτόν βρίσκονταν οι , οι ανώτατοι υπάλληλοι και οι που συγκροτούσαν την τάξη των . Ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα αποτελούσαν οι επαγγελματίες , που το επάγγελμα και στους οποίους ο φαραώ παραχωρούσε για καλλιέργεια. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της αιγυπτιακής κοινωνίας αποτελούσαν οι ελεύθεροι , γεωργοί ή τεχνίτες, που εργάζονταν σκληρά για το του φαραώ. Οι , τέλος, προέρχονταν από τους ή αγοράζονταν από τους . Υπήρχαν δούλοι, που σπανίως ξεπερνούσαν τους δύο σε κάθε οικογένεια και , που ανήκαν στο φαραώ και εργάζονταν στα κρατικά , στους , στα , τα κ.ά. Ωστόσο, στην ιεραρχημένη αιγυπτιακή κοινωνία διακρίνουμε κάποια κοινωνική . Ιδιαίτερα στην περίοδο του Νέου Βασιλείου, το σύστημα των κοινωνικών τάξεων αυστηρά κλειστό, αφού, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, υπήρχε η δυνατότητα από τη μια τάξη στην άλλη. Είναι γνωστό ότι άνθρωποι ταπεινής κοινωνικής προέλευσης έφτασαν να καταλάβουν σημαντικά αξιώματα και έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην εποχή τους.