Ελληνικός πολιτισμός, Ιστορία

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Νέα Ελληνική • Ιστορία • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις

Οδύσσεια • Ηρόδοτος • Ιλιάδα • Ανθολόγιο Β' • Ελένη • Ανθολόγιο Γ' • Θεματογραφία • Αρχ. Γυμνασίου • Αρχ. Λυκείου

Οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης: safari (για windows)(λειτουργούν οι εφαρμογές java)
mozilla firefox (για windows) (δε λειτουργούν εύκολα οι εφαρμογές java)

 

Επειδή δε νοείται ιστορία χωρίς χρονολογίες,
γι' αυτό δοκίμασε τις ικανότητές σου στους αιώνες με δύο ασκήσεις: 1η άσκηση, 2η άσκηση.

 

Υλικό γενικής χρήσης

Α' Γυμνασίου

Κεφάλαιο Α',  Η εποχή του Λίθου

Κεφάλαιο Β',  Η εποχή του Χαλκού

Κεφάλαιο Γ', Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 π.Χ. ως το 800 π.Χ.

Κεφάλαιο Δ', Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ.)

Κεφάλαιο Ε', Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.)

Κεφάλαιο Στ', Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.)

Κεφάλαιο Ζ', Η ανάπτυξη της Μακεδονίας

Κεφάλαιο Η', Οι τέχνες και τα γράμματα την κλασική εποχή

Κεφάλαιο Θ', Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι

Κεφάλαιο Ι', Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο

Β' Γυμνασίου

 (κατέβασε τις ερωτήσεις κατανόησης όλων των ενοτήτων)

Κεφάλαιο 1ο, ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

Κεφάλαιο 2ο, ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κεφάλαιο 3ο, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

Κεφάλαιο 4ο, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

Κεφάλαιο 5ο, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Κεφάλαιο 6ο, Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Κεφάλαιο 7ο, Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (15ος -18ος αι.)

 

Γ' Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1ο, Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου

Κεφάλαιο 2ο, Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 3ο, Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 19ο αιώνα.

Κεφάλαιο 4ο, Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του ως τις αρχές του 20ού αι.

Κεφάλαιο 5ο, Επιστήμες, πνευματική και  καλλιτεχνική δημιουργία

Κεφάλαιο 6ο, Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των βαλκανικών πολέμων (1913)

Κεφάλαιο 7ο Ο Α‘ Παγκόσμιος πόλεμος και η ρωσική επανάσταση (1914-1918)

Κεφάλαιο 8ο Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)

Κεφάλαιο 9ο Η εποχή του Μεσοπολέμου 1919-1939

Κεφάλαιο 10ο Ο Β' παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα

Κεφάλαιο 11ο Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα

Κεφάλαιο 12ο Η Ελλάδα από το τέλος του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ού αιώνα

Κεφάλαιο 13ο Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα

Κεφάλαιο 14ο Επιστήμες, πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 20ό αιώνα

Τέχνη

Α' Λυκείου

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος

1. Ελληνική προϊστορία, 1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 2.1. Ομηρική εποχή

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ)

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.)

III. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 

  αρχική