Νομοθεσία-Νομοθέτες.

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Επιλέξτε από την αναδυόμενη στήλη τη σωστή απάντηση
Στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. οι διαφορές οξύνθηκαν και οι αγώνες μεταξύ των ευγενών από τη μία πλευρά και των πλουσίων και του πλήθους από την άλλη έγιναν ιδιαίτερα σκληροί. Η κατάσταση εν μέρει αντιμετωπίστηκε σε πολλές πόλεις με την κωδικοποίηση του άγραφου, εθιμικού δικαίου. Η καταγραφή των νόμων ανατέθηκε σε πρόσωπα κοινής αποδοχής, προερχόμενα κυρίως από την τάξη των ευγενών. Πρόκειται για τους γνωστούς νομοθέτες ή αισυμνήτες:
Ζάλευκος & Χαρώνδας
Δράκων
Λυκούργος
Πιττακός
Σόλων