Νομοθέτες / αισυμνήτες

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Στα τέλη του αι. π.Χ. και τις αρχές του αι. π.Χ. οι διαφορές οξύνθηκαν και οι αγώνες μεταξύ των ευγενών από τη μία πλευρά και των και του από την άλλη έγιναν ιδιαίτερα σκληροί. Η κατάσταση εν μέρει αντιμετωπίστηκε σε πολλές πόλεις με την κωδικοποίηση , . Η καταγραφή των νόμων ανατέθηκε σε πρόσωπα κοινής αποδοχής, προερχόμενα κυρίως από την τάξη των . Πρόκειται για τους γνωστούς νομοθέτες ή , όπως ο και ο στις αποικίες της Δύσης, ο στη Μυτιλήνη, ο στη Σπάρτη, ο πρώτα και αργότερα ο στην Αθήνα. Με την καταγραφή των νόμων στις περισσότερες πόλεις η πολιτική βάση, εφόσον η συμμετοχή στη διακυβέρνηση της πολιτείας έγινε ανάλογα με την κατάσταση των πολιτών, όπως συνέβη στην Αθήνα με τη νομοθεσία του . Το πολίτευμα κατ' αυτόν τον τρόπο μεταβλήθηκε σε ή, όπως ονομάστηκε διαφορετικά, (ἡ ἐκ τιμημάτων πολιτεία), επειδή κριτήριο της διάκρισης των πολιτών ήταν τα «», δηλαδή το .