Ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης - κράτους.

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο πόλη-κράτος για να δηλώσουν την έννοια του και συγχρόνως της οργανωμένης ανθρώπων κάτω από μια . Η οργάνωση προϋποθέτει την σε συγκεκριμένο , που αντιστοιχεί σε όρια μιας ή μιας ευρύτερης μαζί με την πόλη, και τη συγκρότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Από άποψη οργανωτική, οι κάτοικοι της πόλης-κράτους, δηλαδή οι πολίτες, συμμετείχαν στη διαχείριση των και έπαιρναν μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος στη των αποφάσεων. Έτσι, ο τρόπος άσκησης της και η συμμετοχή ή μη των πολιτών σ' αυτήν όριζε το άλλο συστατικό της στοιχείο, το .