Πώς επηρέασε η κρίση του ομηρικού κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π. Χ., τον ρόλο του βασιλιά και των ευγενών;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Η οικονομική κρίση συνδυάζεται με τον περιορισμό της εξουσίας και την αύξηση της δύναμης των . Η ίσως οργανωμένου στρατού έδωσε τη δυνατότητα στους ευγενείς να αμφισβητήσουν την του βασιλιά. Η δύναμή τους στηριζόταν στην κατοχή . Ήταν γνωστοί με τα ονόματα , , , , κ.ά., ονόματα που υποδήλωναν την και την τους υπόσταση. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους το αφιέρωναν στη σωματική άσκηση και στην καλλιέργεια του πνεύματος. Έτρεφαν και βρίσκονταν σε συνεχή ετοιμότητα- γι' αυτό ονομάστηκαν και .