Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες κατά τον δεύτερο αποικισμό και ποιες ήταν οι συνέπειες της εξάπλωσής τους στον τομέα του πολιτισμού;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Από τα μέσα του αι. π.Χ. μέχρι και τα μέσα του αι. π.Χ. οι Έλληνες εξαπλώθηκαν στη και στον , στα όρια του τότε γνωστού κόσμου, περιορίζοντας έτσι τη δραστηριότητα άλλων λαών και ιδιαίτερα των . Η αποικιστική εξάπλωση επανασύνδεσε ουσιαστικά τους Έλληνες με τη Μεσόγειο και είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτιστική εξέλιξη αυτής της περιόδου.
Όλα τα στοιχεία που καθορίζουν τον ελληνικό πολιτισμό, όπως οι πεποιθήσεις, οι πρακτικές, οι αντιλήψεις και γενικότερα ο τρόπος ζωής, οι Έλληνες τα μετέφεραν στις νέες τους πατρίδες. Οι αποικίες εξελίχθηκαν σε χώρους πειραματισμού για τον Ελληνισμό. Στις επαφές τους με τους γηγενείς πληθυσμούς έδωσαν στοιχεία και πήραν. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι η διάδοση της · το αλφάβητο, μια μορφή του ελληνικού αλφαβήτου, διαδόθηκε από τους Χαλκιδείς αποίκους στους λαούς και έγινε στη συνέχεια το πρότυπο διαμόρφωσης του .