Ποιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας κατά την αρχαϊκή εποχή;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Οι εξελίξεις που προκάλεσε ο αποικισμός με την ανάπτυξη του και της έφεραν στην επιφάνεια νέες κοινωνικές ομάδες, τους , τους , τους και τους . Οι νέες κοινωνικές ομάδες όξυναν τον κοινωνικό ανταγωνισμό και διεκδίκησαν μέσα από μερίδιο στην . Στην κρίση της δομής της κοινωνίας συνέβαλε και ένας άλλος παράγοντας, η φάλαγγα. Ήταν ένα καινούργιο σώμα, στο οποίο ανήκαν όσοι από τους πολίτες απέκτησαν την ιδιότητα του και είχαν την ευχέρεια να εξοπλίζονται με δικά τους έξοδα. Η φάλαγγα των οπλιτών οδήγησε στην ανάπτυξη της ιδέας της ακόμη και ως προς την άσκηση της .