Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών πολέμων για την ιστορική πορεία των Ελλήνων;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Το επιτυχές αποτέλεσμα των περσικών πολέμων δεν πρόβαλε μόνο το που έκρυβε η πόλη-κράτος ως οργανωτικός θεσμός, αλλά κυρίως την ιδέα ότι οι αγώνες αυτοί ήταν έργο των Ελλήνων. Δεν είχαν συγκρουστεί δύο δυνάμεις διεκδικώντας οι μεν ζωτικούς χώρους εξάπλωσης, οι δε την επιβίωση τους. Είχαν συγκρουστεί στην ουσία δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής, δύο συστήματα , δύο . Οι περσικοί πόλεμοι (τα Μηδικά), χωρίς αμφιβολία, συνέβαλαν στη δημιουργία ιστορικής μνήμης: ήταν οι πρώτοι «» πόλεμοι των Ελλήνων.
Ο αγώνας των Ελλήνων για την προάσπιση της τους, της γης, των τους και κυρίως του «Ελληνικού» (έθνους), απηχεί για πρώτη φορά την ιδέα πνεύματος.