Πώς λειτούργησε η οικονομία του ελληνιστικού κόσμου;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Την κατάλυση της αυτοκρατορίας και την εξάπλωση του Ελληνισμού στην ακολούθησαν σημαντικές μεταβολές στον τομέα, που επηρέασαν στη συνέχεια τη δομή των βασιλείων. Ο ελληνιστικός κόσμος, Έλληνες και αλλοεθνείς, λειτούργησαν μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα. Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν τις ελληνικές πόλεις-κράτη και την περσική αυτοκρατορία, μέσω της χρήσης κοινού συστήματος, κοινής πολιτικής και κοινού τρόπου .
Οι ήταν κάτοχοι όλης της και του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής. Η πλούσια παραγωγή και η ανταλλαγή των παραγόμενων αγαθών μεταξύ των βασιλείων άνοιξαν νέους ορίζοντες στο . Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών χρησιμοποιήθηκαν τα νομίσματα και αποσύρθηκαν τα . Παράλληλα δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν .