Ποιο ήταν το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια και ποιες συνέπειες είχε για τον πολίτη;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν η . Οι ηγεμόνες συγκέντρωσαν στο πρόσωπό τους όλες τις και κυβέρνησαν με ένα επιτελείο από και λίγους που ανήκαν σε ανώτερα στρώματα και είχαν . Την αίγλη των ηγεμόνων επαύξανε η που τους αποδιδόταν από τους υπηκόους. Σ' αυτό το σύστημα της απόλυτης μοναρχίας ο πολίτης να διαδραματίσει κανένα ρόλο, ενδιαφερόταν μόνο για το συμφέρον.